Výzva na pracovné miesto MOPS 


Informácia pre vlastníkov - Vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemkom postupom JPÚ

Katastrálna mapa OBVOD jednoduchých pozemkových úprav Vtáčkovce


Sprievodca vysporiadaním pozemkov v obciach s rómskymi osídleniami 

pdf. tu 


 Obydlia - obvod jednoduchých pozemkových úprav Vtáčkovce

 


Žiadosť o povolenie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Vtáčkovce 

PRI POMALOM NAČÍTANÍ DOKUMENTU POUŽITE ODKAZ → 

Loading...