Povinne zverejňované zmluvy



Predmet a popis zmluvy Suma Dátum
zverejnenia
Dátum
uzavretia
Partner Typ Súbor
Strana 1 z 2
Zmluva o dielo
dodávka a montáž elektroinštalácie
2.631,49 €
20.02.2012
20.02.2012
Stanislav Rusnák
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
11.117,25 €
27.02.2012
27.02.2012
Lengyel Miroslav
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Regenerácia sídla Vtáčkovce - Infraštruktúra B4
1.445.992,70 €
05.04.2012
05.04.2012
Skupina dodáv. EKO SVIP s.r.o. a Doprastav, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
Audit účtovnej uzávierky
900,00 €
13.04.2012
13.04.2012
Ing. Zigmund SZATHRMÁRY
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o poskytovaní služieb
Hlasové služby
0,00 €
26.04.2012
26.04.2012
Slovak Telekom a.s.
dodatok
Zobrazit dokument
Kúpna zmluva
motorové vozidlo Peugeot Boxer
6.900,00 €
14.05.2012
14.05.2012
MAXIMUS SLOVAKIA, s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o pripojení
Pripojenie do distribučnej siete
0,00 €
21.05.2012
21.05.2012
Východoslovenská distribučná, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Parkovisko v ZŠ Vtáčkovce
22.659,06 €
30.05.2012
30.05.2012
Štefan Kato - KATO
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o poskytnuti služby
Správa počítačovej siete
150,00 €
01.01.2013
01.01.2013
Bc. Viliam Kmec
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o aktualizácii programov
Aktualizácia programov
0,00 €
29.01.2013
29.01.2013
TOPSET Solutions s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
Prístupová cesta - ZŠ sklad
11.449,08 €
20.02.2013
20.02.2013
Štefan Kato - KATO
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
poskytnutie fin. prostriedkov - centrum voľného času
496,00 €
16.04.2013
16.04.2013
Obec Budimír
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o poskytnuti služby
Vypracovanie žiadosti
720,00 €
16.04.2013
16.04.2013
EU Projects
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
dohoda k zmluvnému vzťahu o poskytnutí nenávratného príspevku
0,00 €
23.04.2013
23.04.2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
Školský obvod
0,00 €
29.05.2013
29.05.2013
Obec Budimír
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
autorské práva
0,00 €
31.05.2013
31.05.2013
SLOVGRAM
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
auditorske služby
1.000,00 €
12.06.2013
12.06.2013
Ing. Zigmund SZATHRMÁRY
zmluva
Zobrazit dokument
Nájomná zmluva
prenájom priestorov
6.600,00 €
14.06.2013
14.06.2013
EKO SVIP, s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Darovacia zmluva
potraviny
0,00 €
28.11.2013
28.11.2013
Labaš s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o účasti na projekte
0,00 €
29.11.2013
29.11.2013
Ústav informatizácií a prognóz školstva
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
menšie obecné služby
0,00 €
02.01.2014
02.01.2014
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
zmluva
Zobrazit dokument
Komisionárska zmluva
jedálne kupóny
0,00 €
27.01.2014
27.01.2014
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Kúpna zmluva
nehnuteľnosť
31,42 €
28.01.2014
28.01.2014
Rastislav Vangor
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
aktualizácia programov
0,00 €
10.02.2014
10.02.2014
TOPSET Solutions s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
dodatok k zmluve
poskytovanie služieb
0,00 €
26.02.2014
26.02.2014
M.A. Company s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
dodatok k zmluve
regenerácia sídla Vtáčkovce
0,00 €
14.03.2014
14.03.2014
Skupina dodáv. EKO SVIP s.r.o. a Doprastav, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o hlasových službách
0,00 €
21.03.2014
21.03.2014
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o hlasových službách
0,00 €
21.03.2014
21.03.2014
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o výpožičke
0,00 €
24.04.2014
24.04.2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie auditorskych služieb
0,00 €
01.05.2014
01.05.2014
Ing. Zigmund SZATHRMÁRY
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
0,00 €
13.05.2014
13.05.2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0,00 €
26.05.2014
26.05.2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
kamerový systém
2.852,40 €
09.06.2014
09.06.2014
Cassotech s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o telekomunikačných službách
0,00 €
17.06.2014
17.06.2014
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie hlasových služieb
0,00 €
24.06.2014
24.06.2014
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie hlasových služieb
0,00 €
24.06.2014
24.06.2014
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Rámcová zmluva
stavebné práce
0,00 €
08.07.2014
08.07.2014
Milan Balog
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
plocha na kontajnery
7.813,30 €
30.07.2014
30.07.2014
Milan Balog
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie mobilného internetu
0,00 €
13.08.2014
13.08.2014
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie mobilneho internetu
0,00 €
13.08.2014
13.08.2014
Slovak Telekom a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Rámcová zmluva
dodanie tovaru
0,00 €
22.08.2014
22.08.2014
Bc. Viliam Kmec
zmluva
Zobrazit dokument
Rámcová zmluva
poskytovanie služby
0,00 €
22.08.2014
22.08.2014
Bc. Viliam Kmec
zmluva
Zobrazit dokument
Nájomná zmluva
prenájom nehnuteľnosti
100,00 €
29.08.2014
29.08.2014
Apoštolská cirkev na Slovensku
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
práce v ZŠ
5.254,90 €
31.08.2014
31.08.2014
Milan Balog
zmluva
Zobrazit dokument
Rámcová zmluva
dovoz stravy
0,00 €
02.09.2014
02.09.2014
Milena Leskovjanská - STATOR
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
oprava kaplnky a odtoku
5.644,60 €
02.09.2014
02.09.2014
Milan Balog
zmluva
Rámcová zmluva
kúpna zmluva
0,00 €
01.10.2014
01.10.2014
eVector s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Rámcová zmluva
kúpna zmluva
0,00 €
15.10.2014
15.10.2014
Ema spol. s r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Rámcová zmluva
služby
0,00 €
01.12.2014
01.12.2014
Stanislav Rusnák
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
4.000,00 €
04.12.2014
04.12.2014
Ministerstvo vnútra SR
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
odstupenie od dohody
0,00 €
17.12.2014
17.12.2014
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
zmluva
Zobrazit dokument
Rámcová zmluva
kúpna zmluva
0,00 €
22.12.2014
22.12.2014
Olha Trade, s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Kúpna zmluva
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
20.000,00 €
16.01.2015
16.01.2015
Šidelka Dezider, Šidelka Roman
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie telekomunikačných služieb
0,00 €
10.03.2015
10.03.2015
JUKO
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o poskytnuti služby
0,00 €
01.06.2015
01.06.2015
Bc. Peter Mačanga - OMEGA
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytovanie poradenstva a služieb
0,00 €
08.06.2015
08.06.2015
EU Projects
zmluva
Zobrazit dokument
Kontrakt
umelé kamenivo
0,00 €
03.07.2015
03.07.2015
U.S. Steel Košice s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o uzavretí budúcej zmluvy
0,00 €
05.10.2015
05.10.2015
Zuzana Mackaničová
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
menšie obecné služby
0,00 €
01.12.2015
01.12.2015
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o poskytnutí poradenských služieb
0,00 €
02.01.2016
02.01.2016
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o výpožičke
0,00 €
15.01.2016
15.01.2016
Ministerstvo vnútra SR
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
poskytnutie fin. prostriedkov
0,00 €
27.01.2016
27.01.2016
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
zmluva
Zobrazit dokument
Rámcová zmluva
služba správy siete
0,00 €
29.01.2016
29.01.2016
Bc. Viliam Kmec
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
zriadenie vecného bremena
0,00 €
05.02.2016
05.02.2016
Viaceré zmluvné strany
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
zriadenie vecného bremena
0,00 €
05.02.2016
05.02.2016
Viaceré zmluvné strany
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
aktivačná činnosť
0,00 €
08.02.2016
08.02.2016
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
zmluva
Zobrazit dokument
Poistná zmluva
poistenie majetku
0,00 €
09.02.2016
09.02.2016
Komunálna poisťovňa a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Rámcová zmluva
potravinové balíčky
0,00 €
24.02.2016
24.02.2016
Milena Leskovjanská - STATOR
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
aktivačná činnosť
0,00 €
24.02.2016
24.02.2016
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o budúcej zmluve
0,00 €
25.02.2016
25.02.2016
NATUR -PACK, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o budúcej zmluve
0,00 €
02.03.2016
02.03.2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
audítorske služby
980,00 €
09.03.2016
09.03.2016
Ing. Zigmund SZATHRMÁRY
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
stavebné práce
19.550,40 €
14.03.2016
14.03.2016
LENOL SK s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácii
0,00 €
18.03.2016
18.03.2016
Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
zmluva
Zobrazit dokument
Nájomná zmluva
automobil
0,00 €
21.03.2016
21.03.2016
Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
zmluva
Zobrazit dokument
Nájomná zmluva
nehnuteľnosť
0,00 €
21.03.2016
21.03.2016
Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
zmluva
Zobrazit dokument
Výpoveď zmluvy
spolupráca
0,00 €
22.03.2016
22.03.2016
ENVI-PAK, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
autorsky zákon
0,00 €
30.03.2016
30.03.2016
SLOVGRAM
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie služieb
25.320,00 €
05.04.2016
05.04.2016
M.A. Company s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Kúpna zmluva
nehnuteľnosť
727,50 €
07.04.2016
07.04.2016
Anna Kajňáková
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
2.000,00 €
26.04.2016
26.04.2016
Dobrovoľná požiarna ochrana
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k nájomnej zmluve
0,00 €
02.05.2016
02.05.2016
Apoštolská cirkev na Slovensku
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
deratizácia ZŠ
0,00 €
09.05.2016
09.05.2016
AQUA VIVA Dušan Szabo
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
1.000,00 €
24.05.2016
24.05.2016
Anna Nečová
zmluva
Zobrazit dokument
Kúpna zmluva
nehnuteľnosť
8.608,90 €
30.05.2016
30.05.2016
Jozef Kozák
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva o dielo
stavebné práce
16.162,50 €
30.05.2016
30.05.2016
TRI H STAV s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o dodávke vody
0,00 €
31.05.2016
31.05.2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
odpady
0,00 €
27.07.2016
27.07.2016
NATUR -PACK, a.s.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
200,00 €
09.09.2016
09.09.2016
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Kecerovce
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
podpora
0,00 €
19.09.2016
19.09.2016
Slovenská agentúra životného prostredia
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
o poskytnutí podpory
0,00 €
20.09.2016
20.09.2016
Slovenská agentúra životného prostredia
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k zmluve o dielo
1.550,72 €
14.10.2016
14.10.2016
TRI H STAV s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
0,00 €
17.10.2016
17.10.2016
Mário Mackanič
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
300,00 €
18.10.2016
18.10.2016
Lukáš Balog
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
pomoc v hmotnej núdzi
0,00 €
04.11.2016
04.11.2016
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
poskytnutie dotácie
1.000,00 €
14.11.2016
15.11.2016
Cirkevný zbor Evanjel. cirkvi a.v. na Slovensku
zmluva
Zobrazit dokument
Dohoda
príspevok
0,00 €
21.11.2016
21.11.2016
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
zmluva
Zobrazit dokument
Zmluva
kamenivo
0,00 €
21.11.2016
21.11.2016
U.S. Steel Košice s.r.o.
zmluva
Zobrazit dokument
Kúpna zmluva
nehnuteľnosť
550,00 €
23.11.2016
23.11.2016
Vojtech Gábor
zmluva
Zobrazit dokument
Dodatok
k dohode o hmotnej nudzi
0,00 €
02.12.2016
02.12.2016
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
zmluva
Zobrazit dokument
free pokerfree poker
Oficiálna stránka obce Vtáčkovce, Obecný úrad Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 04447, 055/6990128, ou@vtackovce.sk
technický prevádzkovateľ: www.domains.sk, správca obsahu: www.kmec.eu