Všeobecne záväzné nariadenia, dokumenty obecného úradu

 

 

Rozpočet obce Vtáčkovce na rok 2018
(formát PDF, veľkosť 1,4 MB)

 

Štatút obce Vtáčkovce
(formát PDF, veľkosť 7,6 MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vtáčkovce
(formát PDF, veľkosť 1,8 MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenie o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vtáčkovce
(formát PDF, veľkosť 241kB)

 

Program rozvoja obce Vtáčkovce na roky 2015- 2021
(formát PDF, veľkosť 2241kB)
 
free pokerfree poker
Oficiálna stránka obce Vtáčkovce, Obecný úrad Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 04447, 055/6990128, ou@vtackovce.sk
technický prevádzkovateľ: www.webhouse.sk, správca obsahu: obecvtackovce.webstranka@gmail.com